Fadhilah Puasa-puasa Sunath Sepanjang Tahun

1.Puasa enam hari dalam bulan Syawal
Fadhilah atau keutamaannya sangat besar sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w.
yang bermaksud: “Siapa berpuasa Ramadhan, kemudian diiringi dengan puasa (sunnat) enam hari dalam bulan Syawal adalah seperti puasa selama setahun.” (Riwayat Muslim).
Cara melakukannya yang terbaik (afdhol) secara berturut-turut dan dimulai pada hari kedua bulan Syawal, tetapi boleh dan sah dengan tidak berturut-turut, misalnya sehari puasa dua hari tidak, kemudian puasa lagi, asalkan genap enam hari didalam bulan Syawal. Malahan sebagian ulama mengharuskan puasa enam hari dalam bulan Syawal diniatkan berserta puasa qadha Ramadhan.

2.Puasa hari ‘Arafah (9 Zulhijjah)
Disunatkan kepada orang yang tidak melakukan ibadah haji. Fadhilahnya sangat besar
sebagaimana dijelaskan dalam hadist dari Abi Qatadah r.a. ujurnya, Rasullullah s.a.w. telah ditanya oleh sahabat mengenai puasa hari Arafah, sabdanya bermaksud: “Ia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan tahun-tahun kemudiannya.” (Riwayatkan oleh Muslim dan alTurmuzi).
Menerusi hadist daripada Abi Qatadah r.a. juga bahwa Rasullullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Puasa pada hari Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.” (Diriwayat oleh Muslim).

3.Puasa pada bulan Muharram
Dari Abi Hurairah r.a. menerangkan, telah bersabda Rasullullah s.a.w. yang maksudnya:
“Seafdal-afdal puasa selepas Ramadhan ialah puasa pada bulan Allah iaitu bulan Muharram dan seafdal-afdal sholat selepas sholat fardhu ialah sholat malam.” (Riwayat Muslim) Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, telah bersabda Rasullullah s.a.w. bermaksud: “Siapa berpuasa pada hari Arafah niscaya terhapus dosanya dua tahun dan siapa berpuasa satu hari daripada bulan Muharram maka untuknya setiap sehari (mendapat pahala) 30 hari.”(Dikeluarkan oleh al-Tabrani)

4.Puasa pada hari Asyura (10 Muharram)
Dari Abi Qatadah r.a. bahwasanya Rasullullah s.a.w. telah ditanya mengenai puasa hari Asyura (yakni hari ke-10 bulan Muharram) maka sabda Baginda s.a.w. yang bermaksud: “Ia akan menghapuskan dosa setahun yang lalu.” (Riwayat Muslim).

5.Puasa hari Tasu’a (Tanggal 9 Muharram)Ia disunatkan, namun Rasullullah s.a.w. belum sempat mengerjakannya, bagaimanapun Baginda s.a.w. bersabda maksudnya: “Sesungguhnya jika aku hidup pada tahun kedepan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram,.” (Riwayat Ahmad dan Muslim)

PERINGATAN
Puasa sunnat pada hari ke-10 Muharram hendaknya digabung dengan hari sebelumnyayaitu pada hari ke-9 atau dengan hari berikutnya (yakni hari ke-11) dan lebih baik lagidikerjakan tiga hari berturut-turut yaitu ke-9,ke-10 dan ke-11. Jika dikerjakan hanya 10 Muharram saja maka hukumnya makruh karena menyerupai amalan orang Yahudi.
Sabda Nabi Muhammad s.a.w yang bermaksud: “Berpuasalah pada hari Asyura (10Muharram) dan jangalah menyamai perbuatan orang Yahudi; oleh karena itu berpuasalahsehari sebelum dan sehari sesudahnya.” (Riwayat Imam Ahmad)

6.Puasa bulan Sya’aban Dari Usamah bin Zaid r.a. katanya, aku berkata: “Wahai Rasullullah, tidak saya lihat uan berpuasa satu bulan dari bulan-bulan (dalam setahun selain Ramadhan) seperti tuan berpuasa pada bulan Syaban.” Sabda Rasullullah s.a.w.: “Bulan ini (yakni bulan Sya’ban) alah bulan yang manusia lalai padanya antara Rajab dan Ramadhan, pada hal ia (yakni bulan Sya’aban) adalah bulan diangkat semua amalan kepada Tuhan seru sekalian alam,maka aku suka amalanku diangkat dan aku berpuasa.” (Riwayat al-Nasai).
Ummu Salamah r.a. pula berkata: “Tidak pernah aku lihat Rasullullah s.a.w. berpuasa
dua bulan berturut-turut melainkan pada bulan Sya’aban dan Ramadhan.” (Riwayat alTurmuzi).

7.Puasa pada hari Senin dan Kamis
Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasullullah s.a.w. bersabdanya: “Diperlihatkan (kehadrat Allah s.w.t.) segala amalan itu pada hari Senin dan Kamis, justru saya suka ketika diperlihatkan amalan-amalanku itu sedang aku berpuasa.” (Riwayat al-Turmuzi).
Menurut riwayat Muslim diterima daripada Abu Qatadah, pernah ditanyakan kepada
Rasullullah sa.w. tentang puasa pada hari Senin, maka Baginda s.a.w. menjawab dengan
sabdanya yang bermaksud: Itulah hari yang padanya aku dilahirkan, dan padanya aku
dibangkitkan menjadi Rasul dan padanya Al-Quran diturunkan kepadaku.” (Subul al-Salam).

8.Puasa hari Rabu, Khamis dan Jumat
Dari Ubaid bin Muslim al-Qurasyi dari Bapanya r.a. sewaktu aku bertanya atau ditanya
oleh Baginda Rasullullah s.a.w. mengenai puasa dahar (sepanjang tahun), maka Baginda
Rasullullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Tidak (maksudnya tidak dibenarkan puasa
ersebut), karena sesungguhnya untuk keluargamu atas dirimu ada hak. Oleh itu berpuasalah pada bulan Ramadhan dan yang mengikutinya (enam hari dalam bulan Syawal), dan pada setiap hari Rabu dan Kamis, maka anda sungguh telah (mendapat pahala) puasa sepanjang tahun dan anda juga telah berbuka.” (Riwayat Abu Dawud, al-Nasai dan al-Turmuzi).
Daripada Anas bin Malik r.a. bahawa beliau telah mendengar Rasullullah s.a.w.
bersabda bermaksud: Siapa berpuasa pada hari Rabu, Kamis dan Jumat, niscaya Allah s.w.t.membina untuknya sebuah istana disyurga dari permata, yaqut dan zabarzad dan dicatat baginya bebas dari api neraka.” (Riwayat al-Tabrani).
Diteruskan riwayat dari Ibnu Umar r.a., Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang
bermaksud: “Siapa berpuasa pada hari Rabu, Kamis dan Jumat, kemudian bersedekah pada
hari Jumat baik sedikit atau banyak, niscaya diampunkan semua dosanya hingga menjadi
seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada segala dosa.” (Dikeluarkan oleh al-Tabrani).

9.Puasa pada hari Putih (13,14 dan 15 bulan Islam)
Diriwayatkan oleh Jarir r.a. bahwa Nabi Muhammad s.a.w. yang menerangkan:
“Berpuasa tiga hari pada setiap bulan adalah puasa sepanjang tahun yaitu puasa pada hari-hari putih – pada hari 13,14 dan 15 (bulan Qamariyah).” (Riwayat al-Nasai dengan sanad yang sohih).

10.Puasa Tiga Hari Pada Setiap Bulan
Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Qatadah, bahwa Baginda Rasullullah s.a.w.
bersabda maksudnya: “Puasa tiga hari pada setiap bulan, Ramadhan ke Ramadhan itulah
puasa sepanjang masa.”
Mengenai berpuasa tiga hari pada setiap bulan, ada beberapa pendapat Ulama.
Antaranya dikatakan puasa tiga hari itu ialah puasa pada 13,14 dan 15. Inilah pendapat kebanyakkan Ulama, antara lain Umar, Ibnu Mas’ud, Abu Zar, al-Syafi’i, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq. Sementara al-Nakha’i berpendapat ialah puasa tiga hari pada akhir bulan.

11.Puasa Selang-Seling (sehari puasa sehari tidak)
Hadist dari Abdullah bin Amru ibnu al-As r.a. bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda
yang bermaksud: “Telah sampai berita kepadaku bahwa anda berpuasa pada waktu siang dan berjaga (karena beribadah) waktu malam. Jangan buat demikian karena untuk jasadmu atas dirimu ada ibadah, untuk matamu atas dirimu ada ibadah dan untuk isterimu ada ibadah. Puasalah dan berbukalah. Puasa tiga hari pada setiap bulan, maka dengan demikian anda mendapat pahala sepanjang tahun.” Aku berkata: “Wahai Rasullullah, aku mempunyai kekuatan (keupayaan untuk berpuasa). Sabda Baginda Rasullullah s.a.w. “Maka berpuasalah puasa NabiDaud a.s. yaitu berpuasalah sehari dan berbuka sehari.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).
Dari Abdullah bin Amru ibnu al’As menerangkan, telah bersabda Rasullullah sa.w.
bermaksud: “Puasa yang paling disukai oleh Allah s.w.t. ialah puasa Nabi Daud dan sholat yang paling disukai Allah s.w.t. ialah sholat Nabi Daud, Rosulullooh tidur separuh malam dan bangun beribadah sepertiga malam dan tidur seperempat malam dan baginda berpuasa sehari dan berbuka sehari.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

PERINGATAN :
1.Dalam mencari pahala puasa sunnat, jangan sampai salah dihari-hari yang diharamkan untuk berpuasa yaitu:
Tanggal 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri)
10 Dzulhijah (Hari Raya Idul Adha) Hari Tasyriq :11,12 dan 13 Dzulhijah.
Hari Mulai berpuasa pada Tanggal 30 Sya’ban Selepas 15 Syaban, jika bukan puasa qodho atau Nazar atau tiada hubungannya dengan puasa pada hari sebelumnya.
Wanita yang berpuasa tanpa izin suami
2.Jangan Pula Berpuasa Pada Saat Yang Dimakruhkan:
Orang yang sakit keras
Orang yang sudah sangat tua
Wanita yangsedang hamil
Orang sedang musafir
Berpuasa padahari Arafah bagi orang yang mengerjakan Haji
Berpuasa Pada Hari Sabtu saja.
Berpuasa Pada hari Jumat saja tanpa berturut-turut.
Puasa yang asalnya Sunnat lalu dikerjakan oleh orang yang menanggung Puasa Qodho.
Puasa Setiap hari tanpa berhenti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s